Algemene Voorwaarden

Grootbos BV, hier vermeld als De Kaasboerin, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (on)juistheid, (on)volledigheid, (druk)fouten en/of wijzigingen aan het programma van welke aard dan ook, die al dan niet vooraf aangekondigd zijn. Aan de informatie of afbeeldingen uit deze brochure kunnen op geen enkele mogelijkheid rechten worden ontleent. De klant ziet af van het recht op compensatie en/of terugbetaling om welke reden en/of oorzaak dan ook. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toelating van De Kaasboerin. Door het gebruik van deze website gaat men akkoord met de voorwaarden van Grootbos BV, De Kaasboerin