Algemene Voorwaarden


Kaasboerin BV, hier vermeld als De Kaasboerin®, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (on)juistheid, (on)volledigheid, (druk)fouten en/of wijzigingen aan het programma van welke aard dan ook, die al dan niet vooraf aangekondigd zijn. Aan de informatie of afbeeldingen uit onze brochure en/of website kunnen op geen enkele mogelijkheid rechten worden ontleent. Door de betaling van de aankoop ziet de klant uitdrukkelijk af van het recht op compensatie en/of terugbetaling om welke reden en/of oorzaak dan ook. De inhoud van onze website en/of brochures mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toelating van De Kaasboerin®. Door het gebruik van deze website gaat men akkoord met de voorwaarden van Kaasboerin BV, De Kaasboerin®